เพื่อให้เกิดความตระหนัก ให้ความรู้ในเชิงป้องกันแก้ไขแก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเล็ก
ในเรื่องของภัยที่คาดไม่ถึง ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเด็กๆได้ทุกเมื่อ

ปัญหาความไม่ปลอดภัยในเด็ก นอกจากภัยจราจรและจมน้ำแล้ว ยังมีอุบัติภัยร้ายแรงต่อเด็กๆอีกหลายประการที่นำมาสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตที่พ่อแม่มักคาดไม่ถึง ทั้งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งจะได้นำเสนอในหลักสูตรนี้ ด้วยคลิปสั้นๆแต่เข้าใจง่ายและชวนติดตาม

โดยมีทั้งสิ้น 5 บทเรียน ซึ่งได้นำมาจากเหตุการณ์จริงผนวกกับความรู้ในแง่วิชาการ สายที่นอนปิกนิกรัดคอ, เชือกปลอกหมอนรัดคอ , เลียนแบบละครแขวนคอตาย , ประตูรั้วล้มทับ, อย่าใช้รถหัดเดิน


ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล