เยาวชน กู้ภัย COVID19

ขั้นตอนการเข้าสู่บทเรียน และแบบทดสอบ


1. ไปที่เมนู login หรือ ลงทะเบียน  ( ใช้ชื่อนามสกุลจริงเท่านั้น เพื่อการออกใบรับรองการเรียน )

2. หลังจากสมัครสมาชิก แจ้งชื่อนามสกุล หรือเข้าสู่บทเรียนไม่ได้  > แจ้งลงทะเบียนเรียน ( อย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่ม )

3. โปรดรอการอนุมัติ ภายใน 24 ชม. ด้วยความอดทน ( ในวันและเวลาราชการ )

4. วิธีใช้งานอื่นๆเบื้องต้น > สอนวิธีการใช้งาน


 

แชร์หน้านี้
Course Information

ไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 คือโรคระบาดร้ายแรงที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) สถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ประเทศไทยมีการเพิ่มสะสมที่มากขึ้นเป็นวันละ33% การป้องกันการรับเชื้อจะยากขึ้นคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานอาจแพร่เชื้อได้โดยไม่มีอาการ

เนื่องจาก 80%ของคนที่ได้รับเชื้อแล้วมีอาการน้อยหรือไม่มีเลย ประกอบกับคนที่ได้รับเชื้อแล้ว สามารถแพร่เชื้อได้ในช่วงระยะฟักตัวก่อนแสดงอาการได้อีกด้วย ดังนั้นการเว้นระยะทางสังคมและกันผู้สูงอายุและคนมีโรคเรื้อรังออกจากเด็ก”

เพื่อลดการติดเชื้อในผู้สูงอายุ ปิดเมือง อาจชะลอให้ทุกคนตั้งหลักและการหยุด”การเสียชีวิต”จากCOVID19 ได้คือแยกผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังออกจากเด็กให้ได้ เรื่องนี้รัฐทำไม่ได้โรงพยาบาลหมอก็ช่วยไม่ได้ คนที่จะต้องกอบกู้นี้คือตัวเราเองและวัยรุ่นที่มีสุขภาพแข็งแรง

คอร์สนี้
มี 4 บทเรียน มีวัตุประสงค์ แนะนำเยาวชน รู้จัก COVID-19 การป้องกัน เพื่อสนับสนุนให้เป็นจิตอาสาดูแล และบริการผู้สูงอายุในช่วงกักกันระหว่างวิกฤติ COVID-19 ประกอบไปด้วย 4 บทเรียนคือ รู้จัก COVID-19 (โควิด) มีวินัย ห่างไกล COVID-19 กักกันผู้สูงอายุ..ได้แต่มองตา..สัมผัสด้วยใจและวัยรุ่น ช่วยได้

ความรู้ที่จะได้รับ
- รู้จัก COVID-19
- มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
- มึความรู้ในการกักักนและดูแลผู้สูงอายุในช่วงการระบาดของ COVID-19
- ทราบแนวทางการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุในช่วงการระบาดของCOVID-19

คอร์สนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในเรื่อง
- ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- การรู้จักตนเอง
- ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
- การบริหารจัดการตนเอง
- ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
- การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง
- ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ
- ด้านความสัมพันธ์
- การรู้จักสังคม


Tracks:

หมวดหมู่:

ผู้สอนหลักสูตร

CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก Author
แชร์หน้านี้