ขั้นตอนการใช้งาน

1. ไปที่เมนู > login หรือ > ลงทะเบียน  ( โปรดใช้ชื่อนามสกุลจริง เพื่อการออกใบรับรองการเรียน )

2. หลังจากสมัครสมาชิก แจ้งชื่อนามสกุล หรือเข้าสู่บทเรียนไม่ได้  > แจ้งลงทะเบียนเรียน

3. โปรดรอการอนุมัติ ภายใน 48 ชม. ด้วยความอดทน เพราะไม่ได้ใช้ระบบ AI ( ในวันและเวลาราชการ )

**หมายเหตุ ท่านที่ลงทะเบียนใหม่ ระบบจะยืนยันผ่านทางอีเมล์ ถ้าท่านไม่พบอีเมล์จากทางเรา โปรดตรวจเช็คที่ จดหมายขยะ ในระบบอีเมล์ของท่าน

 

1. ขั้นตอนการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เลือก > My Profile > Profile  


 


  2. สมาชิกกรอกรายละเอียด ชื่อนามสกุลตามจริง เพื่อออกใบประกาศจบการศึกษา    

ดูผ่านมือถือ


1.กด My Profile

  2.ปุ่มเมนู

    3.ปุ่ม ใบประกาศจบหลักสูตร      

เข้าสู่บทเรียน


” จงเรียนรู้ตลอดชีวิตของท่าน เพื่อเด็กไทยจะได้ปลอดภัยและพัฒนาทักษะชีวิตอย่างยั่งยืน “