โครงการก่อน 15ไม่ขี่ จยย.

เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการก่อน15ไม่ขี่ จยย.

มีทั้งหมด 9 ข้อๆละ 1 คะแนน

โดยดูคลิปวีดีโอ แล้วตอบคำถาม