Profile Photo

CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กoffline

 • 12

  Posts

 • 1

  Comments

 • 1

  Views

 • นายดวงแก้ว สะอาดล้วน นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เยาวชนไทย กู้ภัยโควิด-19 ตำบลลวงเหนือ จ.เชียงใหม่ และรีวิวการเรียนออนไลน์

  liked this