Profile Photo

CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กoffline

  • 12

    Posts

  • 1

    Comments

  • 29

    Views

“เยาวชนไทย กู้กัยโควิด” ช่วยดูแลผู้สูงอายุในบ้านและชุมชน ThaiPBS : 04 เม.ย.2563

สัมภาษณ์ : รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี  ดูคลิป

read more

สร้างองค์ความรู้ “เยาวชนไทย กู้กัยโควิด” ช่วยดูแลผู้สูงอายุในบ้านและชุมชน

เรื่อง : สร้างองค์ความรู้ “เยาวชนไทย กู้กัยโควิด” ช่วยดูแลผู้สูงอายุในบ้านและชุมชน สัมภาษณ์ : รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ในรายการเล่าสู่กันฟัง … สร้างองค์ความรู้ “เยาวชนไทย กู้กัยโควิด” ช่วยดูแลผู้สูงอายุในบ้านและชุมชนRead More »

read more

หมออดิศักดิ์ แนะให้เยาวชนร่วมกู้ภัย โควิด-19 อย่างน้อยได้ปรับตัวเรียนรู้เมื่อภัยมา :ข่าวมติชน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า วัยเด็กแม้ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง จากไวรัสโควิด-19 แต่เขาก็สามารถแพร่เชื้อโรคได้ ฉะนั้นการที่เด็กต้องกักตัวอยู่บ้าน ก็ควรมีกิจกรรมให้เด็กไม่รู้สึกเครียด กลัว โดยเฉพาะการได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมแก้ปัญหา … หมออดิศักดิ์ แนะให้เยาวชนร่วมกู้ภัย โควิด-19 อย่างน้อยได้ปรับตัวเรียนรู้เมื่อภัยมา :ข่าวมติชนRead...

read more

( 05 ส.ค.2561 ) อบรม เรื่อง “การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย”

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย รุ่นที่ 4 จังหวัดนำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่...

read more

( 22 ก.ค.2561 ) อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย รุ่นที่ 3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2561 รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) … ( 22 ก.ค.2561 ) อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย รุ่นที่ 3Read More...

read more
Please wait ...