ไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 คือ โรคระบาดร้ายแรงที่แพร่กระจายไปทั่วโลก

ประเทศไทยมีการเพิ่มสะสมที่มากขึ้น เป็นวันละ33% การป้องกันการรับเชื้อจะยากขึ้น คนใกล้ชิด เพื่อนร่วมงาน อาจแพร่เชื้อได้โดยไม่มีอาการ เนื่องจาก 80%ของคนที่ได้รับเชื้อแล้ว มีอาการน้อยหรือไม่มีเลย ประกอบกับคนที่ได้รับเชื้อแล้ว สามารถแพร่เชื้อได้ในช่วงระยะฟักตัวก่อนแสดงอาการได้อีกด้วย

”การเสียชีวิต” จากCOVID19 คือแยกผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรังออกจากเด็กให้ได้ คนที่จะต้องกอบกู้นี้คือ วัยรุ่นที่มีสุขภาพแข็งแรง คือหลานที่จะช่วยปู่ ย่า ตา ยาย

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเรียนรู้ online ในหลักสูตรการป้องกันภัยcovid19 ในโครงการ

เยาวชนไทย กู้ภัยโควิด

คอร์สนี้
มี 4 บทเรียน มีวัตุประสงค์ แนะนำเยาวชน รู้จัก COVID-19 การป้องกัน เพื่อสนับสนุนให้เป็นจิตอาสาดูแล และบริการผู้สูงอายุในช่วงกักกันระหว่างวิกฤติ COVID-19 ประกอบไปด้วย 4 บทเรียนคือ รู้จัก COVID-19 (โควิด) มีวินัย ห่างไกล COVID-19 กักกันผู้สูงอายุ..ได้แต่มองตา..สัมผัสด้วยใจ และวัยรุ่น ช่วยได้

เราจะสู้!! และเรียนรู้ไปด้วยกัน


ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล