#1720

ติดตรงส่วนไหนครับ และทางระบบได้อนุมัติเข้าเรียนให้แล้วครับ