ข้อแนะนำการสมัครสมาชิก

1.ระบบจะทำการยืนยันตัวตนผ่าน e-mail ( โปรดตรวจสอบในจดหมายขาเข้า หรือจดหมายขยะของท่าน )
2.รหัสผ่านของคุณ โปรดระบุตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีอักษรตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร และตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยอีกหนึ่งตัวอักษร ใช้ทั้งหมดอย่างน้อย 8 ตัวอักษร

*** หมายเหตุ โปรดใส่ชื่อนามสกุลตามจริง ที่ช่อง First Name และ Last Name
เพื่อให้ระบบได้ออกใบประกาศจบการศึกษาได้ถูกต้อง

 

 

[ultimatemember form_id=98]