อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 15 ( 18 ม.ค.2561 )

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 15 

Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก(CSIP) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สนับสนุนโดย FedEx และ Safe Kids Worldwide จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย เพราะคุณครูใจดี ครั้งที่ 15 (15th Teacher Training Workshop) แก่ผู้บริหารและครู จำนวน 46 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

เมื่อวันที่  18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร พิมพรัตน์, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรม

ประธานเปิดการอบรม


ผู้บริหารและครู 50 โรงเรียน


ในการอบรมดังกล่าว ผู้บริหารและครูได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็ก ตัวอย่างวิธีการสอนเด็ก 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Walk Smart (สอนในชั้นเรียนหรือกลุ่มเล็ก)  รูปแบบ Walk Rally (ดัดแปลงความรู้เป็นเกมสนุกๆ) และรูปแบบ Photovoice (สอนและให้เด็กมีบทบาทร่วมโดยการถ่ายภาพ) นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมได้รับเครื่องมือการสอนกลับไปใช้ เช่น คู่มือการสอนเดินเท้าปลอดภัย

รูปแบบ Walk Rally (ดัดแปลงความรู้เป็นเกมสนุกๆ)


จากแบบแสดงความคิดเห็นต่อการอบรม พบว่า ส่วนใหญ่ชื่นชอบรูปแบบการอบรมแบบนี้เพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือดูแลความปลอดภัยในการเดินและข้ามถนนของนักเรียนผ่านวิธีการอบรมที่สนุกสนาน การขยายผลหลังการอบรม ผู้เข้าอบรมทั้ง 50 โรงเรียนจะกลับไปดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนของตนต่อไป


Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก(CSIP)…

โพสต์โดย Walk This Way Thailand เมื่อ วันพุธที่ 17 มกราคม 2018

 


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แชร์หน้านี้