กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย แก่บุตรพนักงาน SCG ( 04 พ.ค.2561 )

( 04 พ.ค.2561) ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ร่วมกับ SCG บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)จำกัด จ.สระบุรี

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยให้บุตรพนักงานปูนซิเมนต์ไทย ด้วยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) ได้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในบุตรพนักงานจึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก


โดยในบริเวณบ้านพักมีสถานที่เสี่ยงที่จะเป็นอันตรายกับเด็ก ประกอบไปด้วย ถนนในบริเวณบ้านพัก สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ให้บุตรพนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายในสถานที่ต่างๆ และสามารถดูแลตนเองไม่ให้อยู่ในสถานที่อันตรายเหล่านั้น หรือการใช้งานของอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)จำกัด จ.สระบุรี


สถานีเรียนรู้

เวลา 09.00 – 09.45 น. ฐานความปลอดภัยจากการเดินทาง

เวลา 09.45 – 10.30 น. ฐานความปลอดภัยเด็กไทยกับไอที

เวลา 10.40 – 11.25 น. ฐานความปลอดภัยเรื่องความรุนแรง

เวลา 12.45 – 13.30 น. ฐานความปลอดภัยเรื่องพื้นที่เล่น

เวลา 13.30 – 14.15 น. ฐานความปลอดภัยเรื่องทักษะทางน้ำ


( 04 พ.ค.2561) ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ร่วมกับ SCG บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)จำกัด…

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แชร์หน้านี้