กรอบแนวคิดและหลักการการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก

ขั้นตอนการเข้าสู่บทเรียน และแบบทดสอบ


1. ไปที่เมนู login หรือ ลงทะเบียน  ( ใช้ชื่อนามสกุลจริงเท่านั้น เพื่อการออกใบรับรองการเรียน )

2. หลังจากสมัครสมาชิก แจ้งชื่อนามสกุล หรือเข้าสู่บทเรียนไม่ได้  > แจ้งลงทะเบียนเรียน ( อย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่ม )

3. โปรดรอการอนุมัติ ภายใน 24 ชม. ด้วยความอดทน เนื่องจากไม่ได้ใช้ระบบ Ai ( ในวันและเวลาราชการ )

4. วิธีใช้งานอื่นๆเบื้องต้น > สอนวิธีการใช้งาน


สอนโดย

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

 


 

แชร์หน้านี้
Course Information

- ที่มาและความสำคัญการพิเคราะห์เหตุการณ์ตาย
- Child Death Deliberation :CDD คืออะไร?
- หลัก 7 ประการ แห่งการพิเคราะห์เหตุการณ์ตาย (CDD )
- วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน CDD
- ขั้นตอนการดำเนินงาน

Tracks:

หมวดหมู่:

ผู้สอนหลักสูตร

CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก Author
แชร์หน้านี้