The safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

ขั้นตอนการเข้าสู่บทเรียน และแบบทดสอบ


1. ไปที่เมนู login หรือ ลงทะเบียน  ( ใช้ชื่อนามสกุลจริงเท่านั้น เพื่อการออกใบรับรองการเรียน )

2. หลังจากสมัครสมาชิก แจ้งชื่อนามสกุล หรือเข้าสู่บทเรียนไม่ได้  > แจ้งลงทะเบียนเรียน ( อย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่ม )

3. โปรดรอการอนุมัติ ภายใน 24 ชม. ด้วยความอดทน เนื่องจากไม่ได้ใช้ระบบ Ai ( ในวันและเวลาราชการ )

4. วิธีใช้งานอื่นๆเบื้องต้น > สอนวิธีการใช้งาน


สอนโดย ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

พบกับ 10 ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงในรูปแบบ online

แชร์หน้านี้
Course Information

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมทักษะความปลอดภัยผ่านระบบ E-learning ( The safety hunter ) เพือให้น้องๆและผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

โดยระบบ E-learning ( The safety hunter ) มีทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัยในบ้าน ความปลอดภัยในสนามเด็กเล่น ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น

1. วัตถุประสงค์ เพือให้น้องๆและผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยระบบ E-learning ( The safety hunter )มีทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัยในบ้าน ความปลอดภัยในสนามเด็กเล่น ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น

2. บทเรียน
ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ
ทักษะความปลอดภัยในการเดินทาง
ทักษะความปลอดภัยในบ้าน
ทักษะความปลอดภัยในสนามเด็กเล่น
ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ทักษะการกู้ชีพเบื้องต้น


Tracks:

ผู้สอนหลักสูตร

CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก Author
แชร์หน้านี้