หมออดิศักดิ์ แนะให้เยาวชนร่วมกู้ภัย โควิด-19 อย่างน้อยได้ปรับตัวเรียนรู้เมื่อภัยมา :ข่าวมติชน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า วัยเด็กแม้ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง จากไวรัสโควิด-19 แต่เขาก็สามารถแพร่เชื้อโรคได้ ฉะนั้นการที่เด็กต้องกักตัวอยู่บ้าน ก็ควรมีกิจกรรมให้เด็กไม่รู้สึกเครียด กลัว โดยเฉพาะการได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมแก้ปัญหา

สถาบันฯ จึงร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีโครงการเยาวชนไทย กู้ภัยโควิด จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยูทูบและเว็บไซต์ starfishlabz.com เพื่อให้เด็กมีความรู้เข้าใจในการปฏิบัติตัวเอง ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด และลดผู้สูงอายุป่วยโควิด-19 เป็นศูนย์ ผ่าน 4 บทเรียน ได้แก่
1.รู้จัก COVID-19 (โควิด) 2.มีวินัย ห่างไกล COVID-19 3.กักกันผู้สูงอายุ..ได้แต่มองตา..สัมผัสด้วยใจ และ 4.วัยรุ่น ช่วยได้ เรียนจบยังได้รับประกาศนียบัตร
“เด็กที่ผ่านหลักสูตร จะได้เรียนรู้วิธีและทดลองพูดคุยกับปู่ย่าตายาย ว่าทำไมถึงไม่ควรออกไปซื้อของนอกบ้าน ทำไมถึงต้องแยกถ้วนจานชาม และทำไมทุกคนควรแยกอยู่กับท่าน เพราะท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง เพราะในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1 พันราย ผู้สูงอายุเสี่ยงเสียชีวิต 150 ราย ส่วนเด็กเสี่ยงเสียชีวิต 2 ราย ถือว่าเสี่ยงมากกว่าเด็กถึง 70 เท่า สำคัญที่สุดของการเรียนรู้นี้คือ เขาจะได้เรียนรู้การปรับตัวใช้ชีวิตเมื่อมีภัยมา เพราะในอนาคตก็อาจมีภัยอื่นๆ เข้ามา เขาจะได้ไม่จิตตก”

ลิงก์อธิบายโครงการเยาวชน กู้ภัย COVID19 https://csip.postriskspot.com/course/covid19/


ลิงก์บทเรียนหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก สำหรับเด็กและเยาวชน https://csip.postriskspot.com/courses/


ลิงก์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เรียนหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goyal.org


ที่มา มติชน


แชร์หน้านี้